סיפור מעשיות לפרשת בראשית / שרון אהרנרייך

באשר לא מצא לה מקום אף בעולם המלאכים הבין המלך שאין מקום בעולם שיתאים לביתו ולכן הוא צריך לבנות לה מקום חדש מן הראשית אשר יתאים לה בדיוק לפי מעלתה. ויכנס המלך את אומני ואדריכלי מלכותו ויבקש מהם לשרטט תכנית לבניית מקום מיוחד על פי מעלתה של ביתו. ויבטיח המלך שמי שיצליח לשרטט את התוכנית הטובה ביותר ולבנות מקום אשר יתאים לביתו יזכה בה לאישה ויהיה למלך. ויתרוצצו כל אומני המלכות ויגיעו אל המלך וייתן להם המלך ככל אשר תאווה נפשם מן הזהב ומן הכסף ומרגליות ואבנים טובות על מנת שיוכלו לבנות את המקום אשר מתאים לביתו הנ”ל.
לאחר ימים רבים נסתיים הזמן שהקציב המלך וילכו המלך וביתו בין הארמונות המפוארים שבנו בעלי האומנויות ובכל מקום שהגיעו לא הרגישה הבת שזה הוא מקומה ואף המלך ראה שאכן אינו במעלתה. עד שהגיעו למקום אחד שהיה בנוי בתכלית הדיוק ובטעם הנכון והכל עומד על מקומו במידה הנכונה . ולרגע היה נראה למלך שזה הוא המקום. אך הבת הרגישה מיד שאין זה מקומה. אף שמקום זה נעשה בתכלית הדיוק האומן לא עמד על סודה של הבת ולא הבין לעומק סוד נפשה ולכן היה חסר במקום זה נשמה ולא היה מתאים אלא לעניינה החיצוניים של בת המלך.

 

סיפור מעשיות לפרשת בראשית / שרון אהרנרייך

באשר לא מצא לה מקום אף בעולם המלאכים הבין המלך שאין מקום בעולם שיתאים לביתו ולכן הוא צריך לבנות לה מקום חדש מן הראשית אשר יתאים לה בדיוק לפי מעלתה. ויכנס המלך את אומני ואדריכלי מלכותו ויבקש מהם לשרטט תכנית לבניית מקום מיוחד על פי מעלתה של ביתו. ויבטיח המלך שמי שיצליח לשרטט את התוכנית הטובה ביותר ולבנות מקום אשר יתאים לביתו יזכה בה לאישה ויהיה למלך. ויתרוצצו כל אומני המלכות ויגיעו אל המלך וייתן להם המלך ככל אשר תאווה נפשם מן הזהב ומן הכסף ומרגליות ואבנים טובות על מנת שיוכלו לבנות את המקום אשר מתאים לביתו הנ”ל.
לאחר ימים רבים נסתיים הזמן שהקציב המלך וילכו המלך וביתו בין הארמונות המפוארים שבנו בעלי האומנויות ובכל מקום שהגיעו לא הרגישה הבת שזה הוא מקומה ואף המלך ראה שאכן אינו במעלתה. עד שהגיעו למקום אחד שהיה בנוי בתכלית הדיוק ובטעם הנכון והכל עומד על מקומו במידה הנכונה . ולרגע היה נראה למלך שזה הוא המקום. אך הבת הרגישה מיד שאין זה מקומה. אף שמקום זה נעשה בתכלית הדיוק האומן לא עמד על סודה של הבת ולא הבין לעומק סוד נפשה ולכן היה חסר במקום זה נשמה ולא היה מתאים אלא לעניינה החיצוניים של בת המלך.

ויבין המלך שאין לו ברירה והוא חייב ללמוד בעצמו את מלכת האדריכלות על מנת שיוכל לבנות לביתו את מקומה באשר רק הוא יכול לעמוד על סודה ועומק נפשה.

וילך המלך לאותו אומן וילמד אצלו את מלאכת האדריכלות. והייתה קשה בעניו מלאכה זו כי לא היה רגיל לצמצם עצמו למלאכה הדורשת סדרים וגבולות מדויקים. באשר הוא מלך שולט בכל היה רגיל לשוט על פני העולם והעולמות כולם ולראות מרחבים רבים ולא היה דבר שאומר לו די.

לאחר שלמד המלך מן האומן את מלאכת השרטוט והבניה החל לשרטט ולצייר בתחילה את דיוקנה של ביתו על מנת שיוכל לעשות את המקום המתאים לה בצלמה כדמותה. והיה קשה לו עוד יותר מלאכה זו שהיה צריך לצמצם אישיותה לקווים ולציור ממשי. כשסיים את עבודתו הביט המלך בציור שנעשה והנה הוא ממש כדמותה של ביתו שהייתה כמוהו כנ”ל אלא שהציור היה מופשט בתכלית הפשיטות עד שלא היה ניתן כלל לזהות בו צורה מוגדרת ואף המלך לא היה יכול ליצור מציור זה מעשה כל שהוא. וישב המלך לעשות ציור נוסף כדמותו של הציור הקודם אלא שהפעם ניסה להלבישו בצורות ממשיות על מנת שיוכל לבנות ממנו מקום של ממש. לאחר שסיים הביט המלך שוב בציור שהיה דומה לביתו והיה מזכיר ממש הציור הקודם אך בכל זאת היה גשמי וממשי יותר. וינסה המלך לבנות מקום על פי הציור השני אך גם הפעם הוא היה מופשט מדי ולא היה ניתן לעשות ממנו מקום של ממש. וישב המלך לצייר פעם נוספת ושוב חזר הדבר פעמיים עד שבציור החמישי ראה המלך כי טוב. והיה המלך משתעשע בציור ומתענג עליו תתק… דורות ולא היה רוצה לבנותו כי היה שמח בו כפי שהוא ולא היה רוצה להיפרד מביתו שאהב. והיה מסתכל בביתו ובציור ומשתעשע עמהם.

ויהי היום ויחלט המלך לבנות את המקום כדוגמת הציור ממש וישלח את ביתו לאותו מקום ואין איש יודע מדוע החליט באותו יום ובאותה שעה.