הרשמה לכיתה ט’ תשפ”א

אנו מאחלים הצלחה רבה לכל תלמידי כיתות ח’ בתהליך הרישום לקראת השנה הבעל”ט.

הרשמה
יש להירשם דרך האתר של הישיבה. קישור לטופס בהמשך העמוד.
האתר יהיה פתוח לרישום בעז”ה מתאריך ב’ בטבת עד ז’ בשבט – אותם הימים שהאתר של משרד החינוך יהיה פתוח. חייבים להירשם גם באתר של משרד החינוך (לנוחיותכם, קישור לאתר של  החמ”ד) !
כחלק מתהליך הרישום דרך האתר, ההורים מתבקשים להכין תמונה ברורה של הבן ותעודה של סוף כיתה ז’. כמו כן, ניתן לשלוח המלצות מאנשים אחרים המכירים את התלמיד ושבהמלצותיהם יכולים להאיר על פן נוסף. המלצות יכולות להיכתב על יד קרובי משפחה ומכרים. נא לא להגזים במשלוח המלצות!

 

ימי ראיונות וחומר למבחן בגמרא

ימי ראיונות בישיבה יתקיימו במהלך חודש שבט. ההזמנה ליום ראיונות תתבסס על התעודות של כיתה ז’.

ביום הראיונות, מעבר להכרות האישית, יתקיים מבחן בגמרא.

לקראת המבחן בגמרא, בנכם מתבקש ללמוד דפי גמרא עם רש”י במסכת בבא מציעא מתחילת הפרק השני עד דף כ”ג עמוד ב’ “דקדחי ביה חלפי”. המבחן בגמרא יתבסס על דפים אלו. המבחן יתקיים עם גמרא פתוחה.

 

 

לטופס הרשמה