מערך הסעות תשע”ח

יום ראשון
קו 1 | 10:00 נוה דניאלאלעזראלון שבותראש צוריםבת עיןכפר עציון
קו 2 | 9:50 נוקדיםתקועאפרת דרום כניסה כפר עציון
קו 3 10:00 בנייני האומהגילה צומת המנהרותקניון מלחהכפר עציון
קו 4 9:50 מעבר מכמש ( תחנת דלק פסגות ) — פסגת זאב כפר עציון
קו 5 | 8:20 עטרתחלמישנריהטלמוןדולב8:35 רכבת מודיעין ) אוטובוס 60 ) נוף אילוןמבוא חורון רכבת בית שמשרמת בית שמשכפר עציון
קו 6 | 8:30 ( אוטובוס 60 ) מסוף כפר סבא צומת סגולהצומת שעריה צומת אונו 
כניסה דרומית של בר אילןמסוף אלוף שדהרכבת בית שמשרמת בית שמשכפר עציון
קו 7 | 8:45 מרכזית באר שבעמחסום מיתרסנסנה מעוןסוסיהכרמל10:00 קרית ארבע (מצטרפים לקו 8)
קו 8 | 9:00 עתניאל נגוהות (צריך ליווי) בית חגי קרית ארבעכרמי צור כפר עציון

יום שישי
יציאה 9:15
קו 1 | כפר עציון בת עיןראש צוריםאלון שבותאלעזרנוה דניאל
קו 2 | כפר עציוןאפרת דרוםתקוענוקדים
קו 3 כפר עציוןקניון מלחהגילה צומת המנהרותבנייני האומה
קו 4| כפר עציון פסגת זאב  מעבר מכמש ( תחנת דלק פסגות ) ( יציאה ב9:00 בבוקר )
קו 5 | כפר עציוןרמת בית שמשרכבת בית שמשמבוא חורון נוף איילוןרכבת מודיעין (החלפה לממוגן)דולבטלמוןנריהחלמישעטרת
קו 6 | כפר עציון רמת בית שמשרכבת בית שמש אלוף שדהכניסה דרומית של בר אילןצומת אונוצומת שעריהצומת סגולהמסוף כפר סבא
קו 7 | כפר עציוןכרמי צורקרית ארבע בית חגי נגוהות (צריך ליווי)  עתניאל – לדאוג לליווי ב10:20
קו 8 | 9:40 קרית ארבע סוסיהמעון מיתר מחסום  כרמל  סנסנהמרכזית באר שבע