נוהל הרשמה לכיתה ט’ תש”פ

אנו מאחלים הצלחה רבה לכל תלמידי כיתות ח’ בתהליך הרישום לקראת השנה הבעל”ט.

 

הרשמה
יש להירשם דרך האתר של הישיבה וגם דרך האתר של החמ”ד.
האתר יהיה פתוח לרישום בעז”ה מיום ראשון כב’ בטבת (30/12) עד יום שלישי ל’ שבט (5/2) , באותם הימים בהם האתר של משרד החינוך מתוכנן להיות פתוח.
כחלק מתהליך הרישום דרך האתר של הישיבה, ההורים מתבקשים לשלוח תמונה ברורה של הבן, תעודה של סוף כיתה ז’, ותעודה של המחצית הראשונה של כיתה ח’. כמו כן, ניתן יהיה לשלוח המלצות מאנשים אחרים המכירים את התלמיד, שהמלצותיהם יכולות להאיר על פן נוסף שלו. המלצות יכולות להיכתב על יד קרובי משפחה ומכרים. נא לא להגזים במשלוח המלצות!

ימי ראיונות וחומר למבחן בגמרא
ימי ראיונות בישיבה יתקיימו במהלך חודש אדר א’. ההזמנה ליום ראיונות תתבסס על התעודות של כיתה ז’, ושל כיתה ח’.
ביום הראיונות, מעבר להכרות האישית, יתקיים מבחן בגמרא.
לקראת המבחן בגמרא, בנכם מתבקש ללמוד דפי גמרא עם רש”י במסכת בבא מציעא מתחילת הפרק השני עד דף כ”ג עמוד ב’ “דקדחי ביה חלפי”. המבחן בגמרא יתבסס על דפים אלו. המבחן יתקיים עם גמרא פתוחה.