הרשמה לכיתות ט’ תשפ”א.

נוהל הרשמה לכיתה ט’ תשפ”א

אנו מאחלים הצלחה רבה לכל תלמידי כיתות ח’ בתהליך הרישום לקראת השנה הבעל”ט.

ערבי היכרות עם הישיבה להורים ולתלמידים

ערבי היכרות עם הישיבה להורים ולתלמידים, יתקיימו באולם השמחות (סמוך לחדר האוכל של הישיבה) בכפר עציון:

ביום רביעי י”ג כסלו (11/12)  בשעה 19:30

וביום שלישי ג’ בטבת (31/12)  בשעה 19:30

הורים ובנים מוזמנים. אין צורך להירשם מראש.

הרשמה

יש להירשם דרך האתר של הישיבה וגם דרך האתר של החמ”ד.

האתר יהיה פתוח לרישום בעז”ה מיום שני ב’ בטבת (30/12) עד יום ראשון ז’ שבט (2/2)  באותם הימים בהם האתר של משרד החינוך מתוכנן להיות פתוח.

כחלק מתהליך הרישום דרך האתר של הישיבה, ההורים מתבקשים לשלוח תמונה ברורה של הבן ותעודה של סוף כיתה ז’. כמו כן, ניתן יהיה לשלוח המלצות מאנשים אחרים המכירים את התלמיד, שהמלצותיהם יכולות להאיר על פן נוסף שלו. המלצות יכולות להיכתב על יד קרובי משפחה ומכרים. נא לא להגזים במשלוח המלצות!

ימי ראיונות וחומר למבחן בגמרא

ימי ראיונות בישיבה יתקיימו במהלך חודש שבט. ההזמנה ליום ראיונות תתבסס על התעודות של כיתה ז’.

ביום הראיונות, מעבר להכרות האישית, יתקיים מבחן בגמרא.

לקראת המבחן בגמרא, בנכם מתבקש ללמוד דפי גמרא עם רש”י במסכת בבא מציעא מתחילת הפרק השני עד דף כ”ג עמוד ב’ “דקדחי ביה חלפי”. המבחן בגמרא יתבסס על דפים אלו. המבחן יתקיים עם גמרא פתוחה.

ביקורים בישיבה למעוניינים

ניתן לקבוע ביקור של יממה בישיבה במהלך חודש טבת, משעה 10:00 בבוקר עד למחרת בשעה 10:00 בבוקר.

ביום זה התלמידים יצטרפו לכיתה, הן ללימודי קודש והן ללימודי תיכון, והם ישנו בפנימיה.

ניתן לתאם את הביקור דרך מזכירות הישיבה, בימים א’-ה’ בין השעות 14:00-9:00, בטלפון 02-9934810, החל מיום ראשון י”ז בכסלו.

עלות הביקור היא 50 ₪. נבקש להביא מזומן ביום הביקור.

לא ניתן להגיע ללא תיאום מראש.