הרשמה לכיתות י’ יא’ תש”פ

נפתחה הרשמה לכיתות י ו- יא תש”פ.

ההרשמה תסתיים ביום חמישי כ”ה באייר.

מועמדים מתאימים יוזמנו ליומיים הכרות, ראיון ומבחנים אחרי שבועות.

טופס הרשמה לכיתה י’

טופס הרשמה לכיתה יא’