הרשמה לכיתות ט’ תשפ”א.

מידע יעלה לאתר ביום שישי א’ בכסלו.