> > > אודות התוכנית

אודות התוכנית

לפני ולפנים / תכנית להכשרת מחנכים
תוכנית לפני ולפנים פותחה והוקמה על ידי צוות מוביל של ישיבת מקור חיים בשיתוף עם מכללת הרצוג. מטרת התכנית לפתח וליישם מסלול הכשרה משמעותי למחנכים מתוך ראיה רעננה וחדשה. שני חידושים מרכזיים קונספטואליים ומעשיים משרים את התכנית:
א.     מחנך איננו מרצה. מחנך הינו מחולל מגשים. בעבודתו החינוכית פוגש המחנך באופן עמוק ומשמעותי את תלמידיו את הורי תלמידיו ואת חבריו לצוות המחנכים. הוא גם פוגש טקסטים וחומרי למידה, ומפגיש את התלמידים עימם. אף את עצמו פוגש המורה, כחלק מהתהליך, ומעבר לכל הוא מבקש לפגוש את אלוקיו. תכנית "לפני ופנים" מבקשת למוסס את הניכור בין המורה, התלמידים וחומר הלימודים.
ב.   הכשרת מחנכים מתרחשת במקום שבו מתקיימת העשייה החינוכית עצמה – בבית הספר עצמו, תוך התחככות מתמדת עם מורים ותלמידים, ועם אווירה של קהילה לומדת הקיימת במקום.
תוכניות מרכזיות ב-'לפני ולפנים'
הכשרת פרחי הוראה.
מראשיתה, התכנית מתקיימת בעיקרה בקמפוס של ישיבת מקור חיים. פרחי ההוראה פוגשים באופן קבוע ר"מים, תלמידים ומורים בישיבה, נכנסים לבית המדרש ולחדר האוכל ומבקרים בפנימיות. ר"מים מישיבת מקור חיים משולבים בתכנית ההוראה וההדרכה. מתקיימות סדנאות משותפות ולימוד בחברותא של פרחי ההוראה ותלמידי הישיבה יחדיו. הכשרת המחנכים מתקיימת בקבוצות קטנות, והיא נושאת אופי סדנאי. התלמידים מוזמנים להביא את עצמם ועולמם באופן ממשי. בסדנאות אלו מתנסים פרחי ההוראה בהתרחשויות חינוכיות ולימודיות מגוונות. התנסויות אלו מעובדות על ידי חברי הקבוצה, ואחר כך עוברות גם המשגה באמצעות המנחים. בסדנאות אנו מתייחסים למרחבי החינוך השונים. סדנאות בלימוד ובהוראת תורה שבעל-פה, תנ"ך ואגדה, סדנאות במיומנויות תקשורת וניהול שיחות אישיות. הדרכה קבוצתית המיועדת להרחבת המודעות העצמית והמודעות לתהליכים קבוצתיים, מתקיימת לאורך שנות ההכשרה.
בנוסף, מתקיימת סדנת בית מדרש ללימודי אמונה, בה אנו נפגשים באופן אינטימי עם טקסטים העוסקים בעניינים אמוניים. הלימוד בסדנא נע בין "מה כתוב" לבין "לאן זה לוקח אותי", ומשם ליישום למעשה. כמו כן, מתקיימות סדנאות המיועדות לפתוח אופני הבעה מגוונים בפני המחנכים – דרמה, מוזיקה, תנועה, אומנות ועוד.
פרחי ההוראה משולבים בליווי תלמידי הישיבה התיכונית בתכנית ייחודית, "תכנית שוליה", המאפשרת להם להכיר את העבודה החינוכית של המורה על כל היבטיה. על תוכנית שוליה, ראה פירוט בהמשך.
 • בתוכנית זו למדו בשנה האחרונה ארבעים וחמישה פרחי הוראה
 
תכנית התמחות למחנכים.במרכז ההפצה מתקיימת תכנית להתמחות מחנכים לישיבות תיכוניות, בה מלווים המתמחים במהלך שנה תמימה מחנך ותיק, ומשתלבים בעבודתו בכיתה. במסגרת המתמחים משתתפים בנוסף לכך גם בשלוש סדנאות המלוות אותם בהתפתחותם. מעבר לתרומה האישית שמקבלים המשתתפים בתכנית, מתקיימת כאן מערכת זוגית של שני מחנכים מול כיתה, דבר הנותן כוח למחנך הוותיק החונך בקביעות את המתמחה, ומאפשר מגוון רחב של דרכים להפעלת הכיתה, חלוקה לקבוצות ולתתי קבוצות ועוד.
 • בתוכנית ההתמחות למחנכים: 7 מתמחים בשנה. עד כה – 24 בוגרים, המלמדים במקומות שונים ברחבי הארץ.
 
תוכנית "שוליה". להכשרה המעשית של התכנית ייחוד משלה. למסגרת זו אנו קוראים "שוליה". מטרת תכנית ה'שוליה' היא לאפשר לתלמידי המכון להתחכך בעבודתו של המחנך, במפגשיו השונים עם תלמידיו. המתמחים צמודים לכיתה ולמחנך הכיתה במהלך שבוע ימים, פעמיים בשנה, ומלווים את המחנך בכיתה, בבית המדרש, בשיחות עם תלמידים ובישיבות צוות. על המתמחה לנהל במהלך עבודתו מטלות חינוכיות שונות: היכרות עם הכיתה, הפעלת למידה עצמאית בבית המדרש, לימוד עם חברותא, ניהול שיחות עם תלמידים, שיעורים והערכה.
החיכוך הבלתי אמצעי עם עבודת המחנך מכשירה את המתמחה לתחומים רבים מעבר להוראה בכיתה. שבועיים בכל שנה משלש שנות התכנית, פרחי ההוראה מתלווים לר"מ לכל תחומי עבודתו, ומתנסים, תחת הדרכה, בתחומים מגוונים אלו – ניהול סדר, לימוד בחבורה, הדרכה אישית לתלמיד, הכנת שיעור ודפי עבודה והוראת שיעור בכיתה.
 

"לפני ולפנים" מכון להכשרת מורים
 
תיאור מדגם סדנאות
 
 1. "שיחת הנפש" עניין פסיכולוגי / מפגש הכרות ראשוני עם אסכולות מגוונות בתורת הנפש והשלכותיה לתחום החינוך. ס"ה: 112 שעות. מנחה: אילן בוכהולץ.
 2. "אישי ישיר" סדנא / עבודה עם כלים מעולם ה"גשטלט" תוך התמקדות במערכת היחסים תלמיד מורה. ס"ה: 56 שעות. מנחה: הרב מרדכי שדה.
 3. "הלכה למשה" מבואות לתושב"ע / הכרות עם זרמים עכשוויים של התייחסות לתורה שבע"פ ולפן המתפתח שלה. ס"ה: 112 שעות. מנחה: הרב ד"ר דני גוטנמכר.
 4. "וכולם מקבלים" ביהמ"ד לאמונה / לימוד חוויתי והתנסותי של מושגים מעולם הרוח מתוך מקורות תורניים. ס"ה: 56 שעות. מנחים: הרב דוב זינגר, יצחק מנדלבאום.
 5. "כנגן המנגן" סדנא מוסיקלית / התבוננות בעולם, בזמן ובאדם כפי שהם משתקפים ומעוצבים ע"י המוסיקה. ס"ה: 56 שעות. מנחה: יהושע רוכמן
 6. "הקטנים עם הגדולים" סדר תנ"ך / עבודה חינוכית עם קבוצות תלמידים: הנחיה של לימוד עצמי ולימוד משותף בתנ"ך.ס"ה: 56 שעות. מנחה: הרב יורם רוזנבאום.
 7. "אין זו רק אגדה" חבורת מדרש / הכרת המתודיקה של מדרשי חז"ל ודרכי המדרש. התנסות ביצירתיות וניתוח מדרשי חז"ל. ס"ה: 56 שעות. מנחה: הרב זאב פרידמן.
 8. הדרכות קבוצתיות סדנה / 2קבוצות מקבילות. מטרת הסדנה לסייע למורה לעתיד לזהות את נטיותיו האישיות ולשכללן, תוך שימוש בכלים הלקוחים מגישות פסיכולוגיות חדשניות. ס"ה: 112 שעות. מנחי קבוצה 1: הרב שמעון דויטש והרב יצחק מנדלבאום. מנחי קבוצה 2: הרב זאב פרידמן ואילן בוכהולץ.
 9. קירוב עולמה של הגמרא לעולמו של התלמיד / קורס בדרכי הוראת גמרא בו מוצגות דרכים שונות להוראת גמרא בישיבה תיכונית. בקורס ניתן דגש למוקדים אפשריים בהוראת הסוגיה, מודעות למוקד הנבחר, ותרגול של הכנת סוגיה בהתאם למוקד הנבחר. 56 שעות. מנחה: הרב יצחק מנדלבאום.
 10. קידום מערכות יחסים בין מורה לתלמיד / המתמחים מגלים בקורס זה כי המתרחש בכיתה הוא השתקפות של עולמם הפנימי. העמקת ההיכרות עם עולמם הפנימי, כולל הצדדים החלשים שבו, מעניקה להם את היכולת להתמודד עם הקשיים שהם נתקלים בהם בעבודתם בכיתה. 56 שעות. מנחה: מרדכי שטורמן.
 11. דרכי הוראת אמונה תקשורת של ערכים / דיון משותף בבעיות יסוד באמונה המתגלות בשיעורים הניתנים על ידי המתמחים. הדיון המשותף מפרה מקדם ובונה את יכולתם של חברי הקבוצה לחזור אל התלמידים קשובים ומחוזקים. 56 שעות.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
מקור חיים - לפני ולפנים, בית המדרש להתחדשות   © כל הזכויות שמורות  |  צור קשר  |  מפת האתר
הקמה: entry interactive | עיצוב: studio bahir