> אודות הישיבה

אודות הישיבה

ישיבת מקור חיים

 

ישיבת מקור חיים חוגגת בשנה זו שלושים שנים לקיומה.

הישיבה ידועה בדרכה הייחודית שניתן לכנותה דרך החסידות הארץ ישראלית. 

החסיד כתיאורו של הרמח"ל במסילת ישרים פועל מתוך רצון לעשות נחת רוח ליוצרו. כדרך האוהב מחפש הוא לקיים את רצון אהובו, אין הוא מסתפק במילוי החובה. ארץ ישראלי שחסידותו מקושרת באופן עמוק למציאות של החיים המודרניים כאן בארץ ישראל המתחדשת.

חסידות במובן של דיבוק חברים, ושותפות עמוקה של התלמידים והצוות באחריות השוטפת למתקיים בישיבה, ברצון אמיתי וכן ללמוד לתרום להתקדם ולצמוח. אוירה המאפשרת להשקיע את מירב המאמצים בלימוד ובתפילה, ובבניית חברה נטולת ציניות וכוחנות, חברה מאפשרת ומעודדת.

ארץ ישראלית – במובן של דרך ארץ, של אכפתיות של השכלה רחבה ואהבת דעת.

בשנים האחרונות מצאנו את עצמנו במרכזה של התעניינות ציבורית בנעשה בתוככי הישיבה. משרד החינוך הכיר בישיבה כבית ספר ניסויי ולאחר מכן כמרכז הדרכה.

קבלנו בכך אות ועידוד המזמינים אותנו להרחיב את שדה פעולתה של הישיבה אף מחוץ לגבולותיה הגיאוגרפיים.

 

הישיבה פועלת היום בשלושה מעגלים המשולבים יחדיו כמרכז חינוכי.

 

מעגל פנימי מרכזי של הישיבה 

בישיבה לומדים כיום קרוב ל 300 תלמידים ב-10 כתות ט-י"ב כולל 2 כיתות חינוך מיוחד.

 

מעגל ביניים הבנוי סביב הישיבה

תוכנית לפני ולפנים להכשרת מחנכים ור"מים בתוכנית זו לומדים כ- 30 תלמידים תחת כנפיה של מכללת הרצוג הוראה אלטרנטיבית. הוראה המדגישה את הקשבת המורה ולא רק את דבוריו, חינוך המדגיש את הצד האישיותי בנוסף להקניות הידע.

תלמידי חו"ל - קבוצות של תלמידים מרחבי העולם מגיעות זו השנה השנייה, למשך מספר חודשים לישיבה. בזמן שהותם בישיבה הם משתלבים כתלמידים בישיבה הלומדים את לימודי הקודש יחד עם הישיבה ולימודי תיכון המותאמים להם. בזמן שהותם בישיבה הם זוכים לחוויה מיוחדת בו הם מכירים את עולמה הפנימי של הישיבה. השנה השנה מתוכננות להגיע לישיבה שתי קבוצות האחת מדרום אפריקה והשנייה מארצות הברית.

 

 

מעגל חיצוני של "בית המדרש להתחדשות"

בית המדרש עוסק בלימוד ופיתוח שפה וכלים המאפשרים הנהגה והובלה של מערכות חינוך מתוך השראה ומוליכות רוח.

עיקר מכוונתו של ביהמ"ד היא עם מנהלים ומובילים בשדה החינוך אך פעילותו פתוחה גם לקהל הרחב במסגרת מרכזי צמיחה המתקיימים במספר מוקדים בארץ.

 

אנו רואים את התרומה הייחודית שלנו בשילוב עדין של לימוד תורה מתוך מבט אישי וקיומי עם כלים מקצועיים של הנחיה ואימון המעמיקים ומשכללים את הכישורים הרגשיים והרוחניים.

מקור חיים היא קהילה לומדת בה כל השותפים בכל המעגלים לומדים ומלמדים לוקחים אחריות ושותפים לניהול ולהתרחשות.

 

  

 

סדר היום בישיבה:

 

7:00 תפילת שחרית

8:10 ארוחת בקר

9:00 חטיבת למודי הבקר

12:30 ארוחת צהרים

13:30-18.30 לימודי תיכון

16:20-17:10 מנחה וסדר צהריים

18:30 ארוחת ערב

19:15 תפילת ערבית, סדר ערב

20:30 זמן המיועד לשעורי בית, תחביבים, חוגים. (קבוצת "אשכולות" ממשיכה בלמוד בקיאות)

 

 

מגמה כללית של למודי הגמרא:

 

הלמודים מתחלקים לבקיאות ועיון. בלמוד העיון מוטל דגש רב על העמקה ועל הבנת ההקשר הרחב של הדברים, תוך זיקה חד משמעית לפשט ולחשיבה ישרה. הלמוד מלווה בכתיבת עבודות. תלמידים המצטיינים בלמודי העיון מתקבצים לקבוצת האשכולות (רב גילאית) ומשתתפים בתכנית למוד פעילה ומרתקת, ברמה גבוהה במיוחד. בכל קבוצות הלימוד נעשה ניסיון להימנע מחשיבה ספקולטיבית - מנותקת, ולהקפיד על חשיבה ריאלית המחוברת למציאות. בחטיבת לימודי הבוקר לומדים גמרא, הלכה ותנ"ך.

בלמודי הבקיאות רוכשים התלמידים ידע תורני, ומסיימים מאות דפי גמרא במשך ארבע השנים. תלמידים החשים רצון ויכולת להתקדם בתחום זה- מתקבצים לקבוצת "אשכולות בקיאות" ולומדים מדי יום שעה נוספת. קבוצה וולונטרית זו מונה אחוז גבוה מתלמידי הישיבה.

 

מגמה כללית של למודי תנ"ך, מחשבה והלכה:

 

גם למודי התנ"ך מחולקים לבקיאות ועיון. למודי הבקיאות נלמדים במסגרת של תוכנית תנ"ך בשנה. במסגרת זו לומדים התלמידים סדרים בבית המדרש בחברותות כאשר המטרה היא שכל תלמיד ילמד את כל התנ"ך בשנה אחת. בלמודי העיון מוטל דגש רב על הרלוונטיות של הדברים לנו ולדורנו. גם בתחום המחשבה, המכונה אצלנו "למודי אמונה" מוטל דגש רב על הרלוונטיות של הדברים, ועל המשמעות האישית שאנו מקבלים מהם. מוטיב ההפנמה והעבודה האישית מודגש מאד, כמעט בכל תחום בישיבה. אחת לחודש מתקיימת "התוועדות" בה ניתן ביטוי לעולם הרגשי של התלמידים והצוות.

 

מגמת הלמודים הכלליים:

 

אנו מאמינים בחשיבותם של הלמודים הכלליים ברמה גבוהה, בהרחבת האופקים של התלמיד וביצירת כלי קיבול נוספים לעולם שבקדושה, תוך עידוד השקדנות והלמידה העצמית.

הלמודים מותאמים לתכנית הלמודים של משרד החינוך, הכוללים את מקצועות החובה וההעשרה השונים.

תלמידי השביעית בוחרים במסלול לימודים באחת מהמגמות הבאות: ביולוגיה, פיזיקה, ארץ ישראל, היסטוריה וספרות- ברמה של 5 יח"ל. אנו מעודדים את התלמידים ליצירה עצמית, ולחקר אישי, כשאחד הכלים המרכזיים הוא שבוע כתיבת עבודות אישיות בתחומי הקודש והחול וקיום מסלול כתיבת עבודות גמר (ברמה של 5 יח"ל) כתחליף לבחינת בגרות שגרתית.

 

 

התנדבות, קשר אל העם:

 

המבט סביב מחייב אותנו למצוא אפיקים של קשר אל החברה שסביבנו, ובמיוחד אל הנזקקים שבה. תכנית ההתנדבות (שאיננה חובה, אך משתתפים בה כמעט כל התלמידים) מתפרשת בתלמידי כיתות ט'-יא'. התלמידים בוחרים את אפיק ההתנדבות הרצוי להם, כשהאפשרויות מגוונות וכוללות עבודה עם קשישים, עם ילדים מתקשים, עם נכים פיזית ונפשית, ועם שכבות מצוקה.

 

יחסי צוות- תלמידים:

 

יחסי הצוות והתלמידים מתאפיינים אצלנו בשותפות מלאה. האווירה הכללית היא אוירה משפחתית (המכונה אצלנו "משפחת מקור חיים"), עם יחסי אמון ללא סייג. התלמידים אחראים על תחומים רבים בישיבה, והאינטרס הישיבתי הוא שלהם. הם נתבעים למשמעת עצמית גבוהה, והיחס אליהם, וגם אל נפילותיהם וחולשותיהם, הוא רציני וכן. אנו מצפים מהתלמידים לכנות ופתיחות, כשם שאנו משדרים כלפיהם, וב"ה אנו נענים, כמים הפנים לפנים.

גם הפער הבין כיתתי אינו מורגש בישיבה. בסדרי הבקיאות לומדים התלמידים המבוגרים בחברותא עם הצעירים, ופעמים רבות נוצרים קשרי ידידות חמים בין תלמידים צעירים וותיקים. התנשאות של תלמידים מבוגרים על פני הצעירים היא בבחינת לא ימצא, ותופעות של ניצול (השבעות ודומיהן) אין מקומן במחננו.

יחסים משפחתיים אלו באים לידי ביטוי בקשר עם הבוגרים, שרבים מהם חשים עדין כחלק מקהילת מקור חיים.

הצוות החינוכי של כל כיתה מורכב מהר"מ שלצידו נמצאים ר"מ נוסף, מחנך צהרים ומדריכים. כל אחד מאנשי הצוות תורם את חלקו ביצירת הקשר המיוחד עם התלמידים, תוך שיתוף פעולה מלא והידברות מתמדת.

 

הרב עדין שטינזלץ שליט"א:

 

הישיבה מקושרת בקשר אמיץ לרב עדין שליט"א. הרב מקרין מדמותו וממשנתו על הצוות והתלמידים. הדרישה למימוש עצמי ללא ויתור ומשוא פנים, הפניה אל העם כולו והדאגה הרבה להמשכיותו, והידענות המקיפה החובקת תחומי ידע רבים ומגוונים - מוקרנת אל התלמידים. חלק מהתלמידים אף מפתחים היכרות אישית עימו, ומשתתפים במפגש שבועי של למוד אמונה וחסידות. מידי יום חמישי מגיע הרב לישיבה לומד ונפגש עם הצוות והתלמידים.

 

משפחות התלמידים:

 

התלמידים מגיעים אלינו ממגוון רחב של משפחות. כאן ניתן למצוא חברה מגובשת שאינה מבחינה בין צבעים שונים של כפה (סרוגה, שחורה, צבעונית) או של שיער (עם פאות, ללא פאות, וכו'). הדגש הרב על ההפנמה בעבודת השם, בא לידי ביטוי בשבירת מחיצות מלאכותיות אלו. אנו רואים חשיבות רבה ברב גוניות זו, ונשתדל להמשיך ולשמור עליה.

אנו חשים עצמנו כשליחי ההורים, ואין אנו חושבים שתפקידנו "להוציא" את התלמיד מהאווירה הביתית. זו אחת הסיבות למיעוט השבתות בישיבה, באופן שמאפשר להורים לעמוד מקרוב על התפתחותו של בנם, ולשמור על קשר קרוב עימם.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


מקור חיים - לפני ולפנים, בית המדרש להתחדשות   © כל הזכויות שמורות  |  צור קשר  |  מפת האתר
הקמה: entry interactive | עיצוב: studio bahir